ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»

Міжнародні угоди

Стокгольмська конвенція

22 травня 2001 року у Швеції урядами більш ніж 100 країн світу, серед яких була й Україна, прийнята Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі, яка передбачає поступове вилучення з обігу ПХД-вмісних матеріалів та їх знешкодження. Сьогодні вже 179 держав є Сторонами Конвенції.

Конвенція українським парламентом була ратифікована прийняттям Закону від 18 квітня 2007 року №949-16 «Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі», який набрав чинності 24 грудня 2007 року. З цього часу Україна юридично взяла на себе зобов’язання з ліквідації речовин, оборот яких регулюється Конвенцією.

Повний текст конвенції за посиланням


Базельська конвенція

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням була прийнята 22 березня 1989 року. Україна приєдналася до неї Законом №803-14 від 1 липня 1999 року.

Повний текст конвенції за посиланням