ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»

Національний реєстр ПХД

Планом заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, затвердженого розпорядженням Кабінет міністрів України від 25 липня 2012 р. №589 передбачено «Розроблення нормативної документації щодо створення, впровадження, актуалізації та ведення реєстру підприємств, в експлуатації яких перебуває обладнання, що містить поліхлоровані дифеніли, а також місць зберігання обладнання та відходів, які їх містять»

Створення будь-яких національних реєстрів передбачає, перш за все, наявність законодавчо закріплених систем збору первинної облікової інформації. Тому існуючу систему первинної облікової документації (ПОД) в сфері екології необхідно доповнити відповідною формою «Журнал обліку обладнання, що містить ПХД, яке знаходяться в експлуатації або в резерві, а також ПХД, що знаходиться на зберіганні». Журнал також має містити інформацію щодо утворення ПХД-вмісних відходів та способів їх подальшого знешкодження.

На базі цієї первинної інформації мають бути заповненні реєстрові карти об’єктів поводження з ПХД, а реєстрові карти разом з існуючими реєстровими картами об’єктів утворення та обробки відходів забезпечать необхідну інформацію для ведення Національного реєстру ПХД, зазначеного у Постанові КМУ. Оскільки нашим проектом передбачено ще й провести інвентаризацію обладнання, забрудненого ПХД ми вважаємо за доцільне розповсюдити бази даних реєстру ще на об’єкти з «так званими» розсіяними ПХД.

В Міністерстві екології та природних ресурсів вже існує концепція Державної інформаційно-аналітичної системи управління відходами. В 2011 році навіть був об’явлений тендер на її реалізацію. Цією концепцією передбачається, що Національний реєстр ПХД стане однією з 15 підсистем, що увійдуть до державної системи. Серед підсистем є системи які ведуть реєстри об’єктів утворення та розміщення відходів облік наданих дозволів та ліцензій тощо. Обмін даними між підсистемами дозволить відстежити весь «життєвий цикл» ПХД та прийняти оптимальні управлінські рішення.