ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»

Лабораторно-аналітична база для визначення ПХД

Оцінка мережі лабораторій (визначення 3 лабораторій), які здійснюють аналіз поліхлорованих біфенілів

За даними «Національного плану виконання Стокгольмської Конвенції про стійкі органічні забруднювачі» (2012 рік) у перелік лабораторій, які беруть участь в проведенні моніторингу ПХБ відносяться: завантажити перелік PDF

Станом на 29.05.2017 визначено 3 лабораторії, які акредитовані на проведення визначення ПХБ:

1. Дослідницько-випробувальний токсикологічний центр ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України" (далі - Центр) акредитований відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17027:2006 (Атестат акредитації Національного агенства з акредитації України № 2Н375, дійсний до 02.09.2019 року) на право проведення випробувань різних видів продукції (харчові продукти та продовольча сировина, вода, грунт, токсичні відходи та інш.) на вміст поліхлорованих біфенілів (ПХБ) методами газорідинної хроматографії з використанням електронозахватного (ГХ-ЕЗД) та мас-спектрометричного (ГХ-МС) детекторів.

Хіміко-аналітичні дослідження виконуються на базі діоксинового центру лабораторії "Токсикологічний дослідницький випробувальний центр фізико-хімічного аналізу та референс лабораторій" (зав.лабораторією - к.х.н. Гринько А.П., відповідальний виковавець - д.б.н., к.х.н. Чміль В.Д.), гігієнічна експертиза токсичних відходів здійснюється відділом токсиколого-гігієнічної експертизи токсичних відходів (зав.відділом - к.б.н. Повякель Л.І.).

2. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) створена згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 584-р від 2 жовтня 2003 року.

УЛЯБП АПК атестована Всеукраїнським Державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт), що свідчить про відповідність критеріям атестації вимірювальних лабораторій державної метрологічної системи. Система управління якістю УЛЯБП АПК побудована (з 2007 року) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025), що підтверджено Атестатом акредитації Національного агентства з акредитації України Принципи та засади побудови УЛЯБП АПК, у частині вимог до управління, формувалися з врахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 9001.

Відповідно до міжнародних стандартів найдієвішим інструментом перевірки компетентності лабораторії є участь у міжлабораторних порівняннях результатів. Протягом останніх років УЛЯБП АПК постійно приймає участь в різни раундах професійного тестування в рамках програми вітчизняних координаторів таких, як «ПРОФ-ТЕСТ», ДП «Укрметртестстандарт», а також міжнародних координаторів «Bipea», «Fapas», «ISTA», «Gafta». УЛЯБП АПК уповноважена на проведення державних випробувань засобів захисту рослин та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні. Лабораторія має: Атестат про акредитацію № 2 Н 724 від 27.07.2015 р. (дійсний до 27.10.2018 р.) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері органолептичні, фізико-хімічні, спектральні, хроматографічні, радіологічні, мікробіологічні випробування, виявлення генетично-модифікованих організмів (ГМО) в сільськогосподарській, харчовій сировині та продукції, зернових, кормах, харчових добавках, лікарських рослинах, напоях та продуктах бродіння, воді, об’єктах навколишнього середовища; Свідоцтво про атестацію № ПТ-169/15 від 18.05.2015 (чинне до17.05.2018 р.).

Джерело інформації на момент 24.05.2017 р. - сайт УЛЯБП АПК: http://quality.ua/atestati-ta-sertifikati

3. Науково-дослідного центру випробувань продукціїДП Укрметртестстандарт

Акредитований Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 та атестований Міністерством охорони здоров'я України на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних та інших досліджень для видачі санітарно-епідеміологічних висновків.

Колектив лабораторії налічує 10 співробітників, у тому числі 4 кандидата наук. Лабораторія оснащена сучасними аналітичними приладами провідних світових виробників. Для проведення випробувань використовуються газові та рідинні хроматографи, газові хромато-мас-спектрометри та установка для проведення капілярного електрофорезу.

Хроматографічна лабораторія проводить:

-скринінг наявності / відсутності пестицидів та їх метаболітів у харчових продуктах (більше 900 забруднюючих компонентів) методом газової хроматомасспектрометрії з використанням програмного забезпечення AMDIS (Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification System);

-визначення поліхлорованих біфенілів (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153, PCB180) на відповідність вимогам ЄС;

-визначення фталатів в воді, оліях, продуктах харчування, виробах, що контактують з жировими продуктами;

-визначення поліароматичних вуглеводнів (хризену, бенз(а)антрацену, бенз(а)пірену, бенз(b)флюорантену) на відповідність Comission Regulation (EU) No 1881/2006 від 19 грудня 2006 року із змінами. Джерело: інформації на момент 24.05.2017 р. - сайт УкрПРОДТЕСТ http://ukrprodtest.kiev.ua/viprobuvannya-produktsiji/365-vyprobuvannia-produktsii/626-naukovo-metodychna-laboratoriia-khromatohrafichnykh-doslidzhen