ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»
13 листопада 2016

Поліхлоровані дифеніли – чинник екологічної небезпеки

Поліхлоровані дифеніли (ПХД) є стійкими органічними забруднювачами і токсичними речовинами, що негативно впливають на здоров’я людей та навколишнє середовище. Вони зустрічаються всюди: в маслонаповненому електрообладнанні, флуоресціюючих речовин освітлювальних приладів, деяких лаках, фарбах, і навіть харчових продуктах.

22 травня 2001 року в Швеції уряди понад 100 країн світу, включаючи Україну, прийняли Стокгольмську конвенцію про стійкі органічні забруднювачі з метою їх скорочення і повного припинення виробництва, зберігання, використання та викидів. Сьогодні вже 179 країн світу є Сторонами Стокгольмської Конвенції.

 2

Проект ГЕФ-ЮНІДО «Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні».передбачає допомогу Україні в розробці нормативно-правової бази, проведенні інвентаризації та безпечного знищення стійких органічних забруднювачів. 

Понад 3000 тон ПХД виявлено в Україні. Згідно з умовами Стокгольмської конвенції усунути ці об’єми ПХД необхідно до 2028 року. Спільними зусиллями ми зможемо досягти цієї мети заради майбутнього України!