ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»

Організація індустріального розвитку ООН (UNIDO)

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – спеціальна установа ООН, створена у 1966 році, мета якої полягає у сприянні промисловому розвитку та прискореній індустріалізації країн, що розвиваються шляхом мобілізації національних і міжнародних ресурсів.

До складу UNIDO входять 171 держава. Україна є членом цієї організації з 1985 року. Головний орган UNIDO – Генеральна конференція. Місцезнаходження керівництва – Відень. Оперативна діяльність UNIDO полягає в наданні технічної допомоги країнам, що розвиваються у здійсненні конкретних проектів; та в розробці регіональних довгострокових стратегій розвитку.

Допоміжна діяльність UNIDO включає збір, узагальнення, публікацію інформації, проведення досліджень, організацію конференцій з питань промислового розвитку. UNIDO має «Банк промислової та технологічної інформації» – електронний банк даних UNIDO (ООН), який акумулює промислову та технологічну інформацію по проектах і технологіях, надає необхідну країнам інформацію на їхній запит.