ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»

Глобальний екологічний фонд (GEF)

Global Environment Facility (GEF) заснований в 1991 році як незалежний фінансовий механізм надання країнам, що розвиваються, грантів на реалізацію проектів, які позитивно впливають на стан глобального навколишнього середовища та сприяють формуванню сталих джерел доходів місцевого населення. 

GEF надає гранти на здійснення проектів у таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, деградація земель, захист озонового шару та стійкі органічні забруднювачі. GEF об'єднує зусилля урядів 182 країн та підтримує партнерські відносини з міжнародними установами, неурядовими організаціями, місцевими громадами, а також з приватним сектором, з метою вирішення глобальних екологічних проблем та підтримки національних ініціатив.

GEF є найбільшим джерелом фінансування проектів, спрямованих на поліпшення стану глобального навколишнього середовища. З 1991 року він виділив 9,2 млрд доларів США з власних коштів та залучив більше 40 млрд доларів США в порядку співфінансування для реалізації понад 2600 проектів в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

До складу партнерства GEF входять три Установи-виконавці: Програма розвитку ООН, Програма ООН з навколишнього середовища та Світовий банк, а також сім Організацій-виконавців: Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй, Організація ООН з промислового розвитку, Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжамериканський банк розвитку та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку.