ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»
Володимир Четвериков
Очолює групу експертів Проекту. Має багаторічний досвід здійснення екологічних програм, дослідження стійких органічних забруднювачів. Протягом шести років працював на посаді директора Національного центру поводження з небезпечними відходами. Неодноразового був головою міжнародних проектів з екологічної безпеки. Автор 53 наукових публікації, 43 з яких в області екології.
Ванда Барановська
Є провідним експертом Проекту. Займає посаду проректора Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України. Сертифікований екологічний аудитор України, відповідальний секретар Технічного комітету із стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України». Автор більше 70 наукових праць.
Анна Виговська
Виступає науковим експертом Проекту. Автор циклу лекцій щодо поводження з відходами: виявлення, облік, класифікація, інвентаризація відходів, організаційно-економічні засади поводження з відходами. Завідувач кафедри Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України. Співавтор Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 рр.
Андрій Россоха
Входить до групи експертів Проекту. Брав участь у проектах за програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), Данського агентства з охорони навколишнього середовища (DANCEE), що були присвячені побудові комплексних систем інвентаризації, оцінки ризиків та розвитку інформаційних технологій в цій сфері.
Сергій Коваль
Учасник групи експертів Проекту. Має досвід роботи в спільному українсько-данському проекті Національного центру поводження з небезпечними відходами та Данського агентства з охорони навколишнього середовища (DEPA) – «Допомога українським органам влади у покращенні управління забрудненими ділянками» та «Усунення ризиків, пов'язаних з накопиченням застарілих пестицидів в Україні». Має 12 наукових публікацій.