ПРОЕКТ ГЕФ-ЮНІДО
«ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ОСТАТОЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІХЛОРОВАНИХ ДИФЕНІЛІВ (ПХД) В УКРАЇНІ»

Global Environment Facility (GEF) заснований в 1991 році як незалежний фінансовий механізм надання країнам, що розвиваються, грантів на реалізацію проектів, які позитивно впливають на стан глобального навколишнього середовища та сприяють формуванню сталих джерел доходів місцевого населення. 

GEF надає гранти на здійснення проектів у таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, деградація земель, захист озонового шару та стійкі органічні забруднювачі. GEF об'єднує зусилля урядів 182 країн та підтримує партнерські відносини з міжнародними установами, неурядовими організаціями, місцевими громадами, а також з приватним сектором, з метою вирішення глобальних екологічних проблем та підтримки національних ініціатив.

GEF є найбільшим джерелом фінансування проектів, спрямованих на поліпшення стану глобального навколишнього середовища. З 1991 року він виділив 9,2 млрд доларів США з власних коштів та залучив більше 40 млрд доларів США в порядку співфінансування для реалізації понад 2600 проектів в країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою.

До складу партнерства GEF входять три Установи-виконавці: Програма розвитку ООН, Програма ООН з навколишнього середовища та Світовий банк, а також сім Організацій-виконавців: Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй, Організація ООН з промислового розвитку, Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжамериканський банк розвитку та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – спеціальна установа ООН, створена у 1966 році, мета якої полягає у сприянні промисловому розвитку та прискореній індустріалізації країн, що розвиваються шляхом мобілізації національних і міжнародних ресурсів.

До складу UNIDO входять 171 держава. Україна є членом цієї організації з 1985 року. Головний орган UNIDO – Генеральна конференція. Місцезнаходження керівництва – Відень. Оперативна діяльність UNIDO полягає в наданні технічної допомоги країнам, що розвиваються у здійсненні конкретних проектів; та в розробці регіональних довгострокових стратегій розвитку.

Допоміжна діяльність UNIDO включає збір, узагальнення, публікацію інформації, проведення досліджень, організацію конференцій з питань промислового розвитку. UNIDO має «Банк промислової та технологічної інформації» – електронний банк даних UNIDO (ООН), який акумулює промислову та технологічну інформацію по проектах і технологіях, надає необхідну країнам інформацію на їхній запит.

Одним із втілень міжнародної допомоги щодо вирішення проблеми ПХД в Україні є Проект ГЕФ-ЮНІДО «Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні». Згідно з проектним документом, затвердженим GEF, виконавчим партнером з українського боку є Міністерство екології та природних ресурсів України, яке передало функції оперативного управління проектом Державній екологічній академії.


ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Проектом «Екологічно обґрунтоване поводження та остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні» передбачається зменшення екологічних ризиків, обумовлених ПХД, через створення нового та вдосконалення існуючого нормативно-законодавчого регулювання поводження з цими небезпечними речовинами, а також поширення обізнаності та проведення навчань із застосуванням найкращих екологічних практик.

Проектом передбачається провести масштабну інвентаризацію електротехнічного обладнання, заповненого мінеральними оливами, яке в результаті неправильної експлуатації було забруднене ПХД та впровадити пілотні технології та обладнання для очищення обладнання від ПХД та знешкодження відходів, що містять ПХД.

Пріоритетами проекту визначено:

 • Створення екологічно ефективної системи поводження з ПХД;
 • Налаштування системи поводження з ПХД на виконання зобов’язань за Стокгольмською конвенцією про СОЗ;
 • Визначення шляхів розбудови технічної бази для знешкодження ПХД в Україні та здійснення пілотного проекту щодо екологічно безпечного видалення 3000 т олив, елементів обладнання та відходів, забруднених ПХД.

У відповідності до пріоритетних завдань проектом заплановані заходи, які умовно розподілені на три базові компоненти:

Компонент №1
Інституціональне, регуляторне та фахове забезпечення екологічно ефективного поводження з ПХД:

 1. Розробити проекти змін та доповнень до законодавства України, які забезпечать повне регулювання поводження з ПХД у відповідності до вимог Стокгольмської конвенції;
 2. Розробити Інструкції та Нормативи щодо поводження з ПХД, які перекривають весь їх життєвий цикл;
  3. Розробити Інструкції та нормативи щодо реагування на аварійні ситуації при поводженні з ПХД;
  4. Провести семінари для ознайомлення із змінами у нормативно-законодавчій базі поводження з ПХД;
  5. Адаптувати визнані в міжнародній практиці методики аналізу на наявність і кількість ПХД до вітчизняної нормативної бази;
  6. Оцінити придатність вітчизняної лабораторної мережі для здійснення аналізів на ПХД.

Компонент №2
Визначення пріоритетних заходів та складання національного плану видалення ПХД на базі їх поглибленої інвентаризації:

 1. Розробити Загальнодержавний план інвентаризації ПХД;
  2. Створити бази даних для національного реєстру ПХД;
  3. Провести скринінг-тести 5 тис. проб олив (за чотири роки - 10 тис. проб) з метою виявлення обсягів забруднення мінеральних олив ПХД. Здійснити маркування перевіреного обладнання.

Компонент №3
Трансфер технологій та демонстрація екологічно безпечних систем видалення ПХД:

 1. Здійснити оцінку існуючої в Україні виробничої бази для знешкодження ПХД;
  2. Розробити проект Технічного завдання щодо надання послуг з очищення обладнання та знешкодження ПХД-вмісних відходів.

 

Команда національних консультантів та експертів складається з фахівців провідних наукових закладів країни, які вже мають позитивний досвід вирішення проблем, пов’язаних із стійкими органічними забруднювачами. Це Інститут газу та Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України; Інститут екогігієни і токсикології Міністерства охорони здоров'я України та Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.